CHI TIẾT LIÊN HỆ

Thêm thông tin , xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ và số điện thoại bên dưới, hoặc có thể điền vào phiếu yêu cầu ngay bên dưới. Chúng tôi luôn sản sàng hổ trợ khi bạn cần.

Email: [email protected]

NHÀ MÁY SẢN XUẤT:
Q-4, 8th St., Long Hau Industrial Pk., Long Hau Ward, Can Giuoc Dist., Long An Prov., VN

Vietnam: (+84) 838 734 100
Vietnam (Fax): (+84) 838 734 483

YÊU CẦU THAM QUAN NHÀ MÁY

Điền các thông tin bên dưới cho chúng tôi liên hệ lại và chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể. Vui lòng sử dụng phiến bên dưới để đặt lịch tham quan.

Tên (cần phải có)

Email (cần phải có)

Số điện thoại

Chủ đề

Nội dung yêu cầu